Jak zainstalować PHP 8.1 na Ubuntu 20.04

Wstęp

Opis czym jest PHP znajdziesz tutaj.

Jeżeli chcesz zainstalować poprzez konsolę aktualnie najnowszą wersję PHP w wersji 8.1 na Ubuntu 20.04, ten poradnik jest dla Ciebie. Poniżej zademonstruje jakie kroki należy wykonać, aby oczekiwana wersja pojawiła się na naszym serwerze.

Instalacja

W pierwszej kolejności zaktualizuj pakiety poleceniem:

sudo apt update

Następnie zainstaluj oprogramowanie software-properties-common oraz repozytorium ppa:ondrej/php poleceniem:

sudo apt -y install software-properties-common && sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Dobrze jest ponownie zaktualizować pakiety dodając nowe repozytorium:

sudo apt update

Aby zainstalować PHP 8.1 jako moduł Apache, wpisz następujące polecnie:

sudo apt -y install php8.1 libapache2-mod-php8.1

Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie serwer Apache, aby załadować nowy moduł PHP:

sudo systemctl restart apache2

PHP-FPM (skrót od FastCGI Process Manager) to niezwykle popularna alternatywna implementacja PHP (Hypertext Processor) FastCGI.

Aby zainstalować PHP-FPM użyj poniższego polecenia:

sudo apt install php8.1-fpm libapache2-mod-fcgid

Uwaga, domyślnie PHP-FPM nie jest włączone dla Apache. Musisz go włączyć za pomocą następującego polecenia:

sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif && sudo a2enconf php8.1-fpm

Pozostaje zrestartować serwer Apache, aby nowe ustawienia zostały zastosowane:

sudo systemctl restart apache2

Po prawidłowym procesie instalacji, możesz zweryfikować posiadaną wersję PHP poleceniem:

php -v

To tyle, posiadasz najnowszą wersję PHP na swoim serwerze (przynajmniej na dzień pisania tego poradnika :)). Powodzenia!