Jak zainstalować PHP 7.4 na Ubuntu 20.04

Wstęp

PHP to bardzo popularny język skryptowy, za pomocą którego możemy tworzyć dynamiczne i interaktywne strony internetowe. Historia PHP sięga 1995 roku, kiedy pojawiła się pierwsza wersja. Jest bardzo prosty w nauce i spora część programistów zaczynała swoja przygodę z programowaniem właśnie od niego. Do tego jest darmowy do użytku prywatnego jak i komercyjnego.

W tym poradniku pokażę Ci jak zainstalować PHP w wersji 7.4 na środowisku Ubuntu 20.04 przy użyciu konsoli.

Instalacja PHP 7.4

W pierwszej kolejności zaktualizuj pakiety poleceniem:

sudo apt-get update

Następnie zainstaluj oprogramowanie software-properties-common poleceniem:

sudo apt -y install software-properties-common

Flaga -y automatycznie zaakceptuje instalację, w przeciwnym wypadku będziesz każdorazowo pytany o zgodę na instalację.

Następnie zainstaluj repozytorium ppa:ondrej/php, który da Ci dostęp do wszystkich wersji PHP:

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Zaktualizuj ponownie listę pakietów:

sudo apt-get update

Po powyższych operacjach, możesz rozpocząć instalację PHP 7.4

sudo apt -y install php7.4

Po poprawnej instalacji, możesz zweryfikować zainstalowaną wersję poleceniem:

php -v

Twoim oczom powinno pojawić się coś zbliżonego do tego:

WYNIK
PHP 7.4.26 (cli) (built: Nov 22 2021 09:48:15) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.4.26, Copyright (c), by Zend Technologies

Instalacja modułów PHP

Aplikacje tworzone w języku PHP, często wymagają modułów, które nie są automatycznie instalowane przy instalacji PHP.

Jeżeli Twoja aplikacja wymaga rozszerzenia możesz zainstalować je poniższym poleceniem:

sudo apt-get install php7.4-NAZWA_PAKIETU

Możesz także instalować kilka modułów na raz. Poniżej pokaże Ci najpopularniejsze z nich:

sudo apt-get install -y php7.4-cli php7.4-json php7.4-common php7.4-mysql php7.4-zip php7.4-gd php7.4-mbstring php7.4-curl php7.4-xml php7.4-bcmath

Aby zweryfikować jakie pakiety są zainstalowane, użyj polecenia:

php -m

Polecenie wyświetli coś podobnego:

WYNIK
[PHP Modules]
bcmath
calendar
Core
ctype
curl
date
dom
exif
FFI
fileinfo
filter
ftp
gd
gettext
hash
iconv
json
libxml
mbstring
mysqli
mysqlnd
openssl
pcntl
pcre
PDO
pdo_mysql
Phar
posix
readline
Reflection
session
shmop
SimpleXML
sockets
sodium
SPL
standard
sysvmsg
sysvsem
sysvshm
tokenizer
xml
xmlreader
xmlwriter
xsl
Zend OPcache
zip
zlib

[Zend Modules]
Zend OPcache

To tyle w tym poradniku. Powodzenia!