Jak zainstalować Nginx na Ubuntu 22.04

nginx

Wstęp: Witajcie, dzisiaj zajmiemy się instalacją i konfiguracją Nginx na systemie Ubuntu 22.04. Nginx to wydajny i wszechstronny serwer HTTP, który jest coraz częściej wybierany zarówno do małych, jak i dużych projektów internetowych. Przejdźmy do procesu instalacji krok po kroku.

Krok 1: Aktualizacja Systemu Przed przystąpieniem do instalacji, warto upewnić się, że nasz system jest aktualny. Możemy to zrobić, uruchamiając w terminalu dwie komendy:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Krok 2: Instalacja Nginx Nginx jest dostępny w domyślnych repozytoriach Ubuntu, więc jego instalacja jest prosta. Wystarczy użyć następującej komendy:

sudo apt install nginx

Po zakończeniu instalacji, Nginx automatycznie uruchomi się i będzie aktywny.

Krok 3: Sprawdzanie Statusu Nginx Aby sprawdzić, czy Nginx działa poprawnie, możemy użyć komendy:

systemctl status nginx

Powinniśmy zobaczyć informację, że serwer jest aktywny (running).

Krok 4: Konfiguracja Firewalla Jeśli na Twoim serwerze działa UFW (Uncomplicated Firewall), należy zezwolić na połączenia HTTP i HTTPS. Możemy to zrobić za pomocą następujących poleceń:

sudo ufw allow 'Nginx HTTP'
sudo ufw allow 'Nginx HTTPS'

Krok 5: Testowanie Serwera Aby przetestować, czy Nginx działa, wystarczy wpisać w przeglądarce adres IP naszego serwera. Powinniśmy zobaczyć domyślną stronę powitalną Nginx.

Krok 6: Zarządzanie Nginx Do podstawowego zarządzania serwerem Nginx służą następujące komendy:

  • Uruchomienie serwera: sudo systemctl start nginx
  • Zatrzymanie serwera: sudo systemctl stop nginx
  • Restart serwera: sudo systemctl restart nginx
  • Przeładowanie konfiguracji: sudo systemctl reload nginx

Podsumowanie: Instalacja Nginx na Ubuntu 22.04 jest prosta i szybka. Dzięki temu serwerowi, możesz szybko uruchomić swoją stronę internetową lub aplikację. Pamiętaj o regularnej aktualizacji oprogramowania i monitorowaniu jego działania.