Jak zainstalować serwer Apache 2 na Ubuntu 20.04

Apache 2 instalacja i konfiguracja Ubuntu 20.04

Co to jest Apache?

Apache to serwer HTTP, który jest jednym z najpopularniejszych serwerów WWW na świecie. Zapewnia sporo zaawansowanych funkcji, obsługę multimediów, szeroką integrację z innym softem. Co więcej, jest w pełni darmowy do użytku prywatnego, jak i komercyjnego. Jeżeli planujesz uruchomienie strony WWW, serwer Apache będzie dobrym wyborem.

Instalacja Apache

Apache jest dostępny w domyślnych repozytoriach Ubuntu 20.04, dzięki czemu instalacja jest prosta i przyjemna.

Zacznij od zaktualizowania pakietów poleceniem:

sudo apt update

Aby zainstalować najnowszą wersje Apache 2 użyj polecenia:

sudo apt install apache2

Weryfikacja instalacji

Jeżeli całość procesu instalacji przebiegła poprawnie, serwer powinien zostać automatycznie uruchomiony. Możemy to sprawdzić za pomocą polecenia:

sudo systemctl status apache2
WYNIK:
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2021-11-30 12:53:12 CET; 1 day 19h ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/

Nasz serwer jest aktywny i gotowy do działania.

Powyższy sposób odpowie Ci na pytanie, czy serwer został uruchomiony. Jednak jak sama nazwa wskazuje jest to serwer WWW. Najlepszym sposobem, aby zweryfikować czy działa jest wpisanie adresu IP serwera w przeglądarkę internetową. Apache po instalacji jest tak skonfigurowany, aby wyświetlić domyślną stronę WWW. Spójrz na poniższy screen:

Jeżeli ujrzysz taką stronę, oznacza to że serwer działa prawidłowo i nie jest blokowany przez np. Firewall.

Zarządzanie Apache

Poniżej zademonstruje podstawowe komendy do zarządzania serwerem.

Start Apache w przypadku gdy jest wyłączony:

sudo systemctl start apache2

Zatrzymanie działania serwera:

sudo systemctl stop apache2

Restart serwera:

sudo systemctl restart apache2

Jeżeli wprowadzasz „drobne zmiany”, np. w plikach konfiguracyjnych stron internetowych, nie musisz restartować ałego serwera, wystarczy, że przeładujesz konfigurację poniższą komendom:

sudo systemctl reload apache2

Domyślnie serwer Apache jest tak skonfigurowany, aby uruchamiać się wraz ze startem serwera. Jeżeli tego nie chcesz, użyj komendy:

sudo systemctl disable apache2

Odwrotność powyższej czynności:

sudo systemctl enable apache2

To by było na tyle w tej części poradnika. Powodzenia!