Project Manager

Project Manager

Project Manager (PM) to kluczowa rola w każdym projekcie, niezależnie od branży czy skali przedsięwzięcia. Jego zadaniem jest prowadzenie projektu od pomysłu po realizację, dbając o to, aby wszystko przebiegało zgodnie z planem, w ustalonym budżecie i czasie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, kim jest Project Manager, jakie są jego zadania, odpowiedzialności oraz jakie wyzwania stoją przed osobami pełniącymi tę funkcję.

Czym jest Rola Project Managera?

Project Manager to osoba odpowiedzialna za planowanie, wykonanie i zamknięcie projektu. Jego rola obejmuje zarządzanie zasobami, harmonogramem oraz komunikację z zespołem i interesariuszami. PM musi także identyfikować i zarządzać ryzykami oraz upewniać się, że projekt spełnia wszystkie wymagane standardy jakości.

Odpowiedzialności Project Managera

 1. Planowanie projektu: PM tworzy szczegółowy plan projektu, określający zakres, cele, harmonogram i budżet.
 2. Zarządzanie zespołem: Project Manager koordynuje pracę zespołu, dbając o to, aby każdy członek wiedział, co ma robić i kiedy.
 3. Komunikacja: PM musi efektywnie komunikować się z zespołem, interesariuszami i klientami, informując o postępie i ewentualnych problemach.
 4. Zarządzanie ryzykiem: Identyfikacja, analiza i zarządzanie ryzykami, które mogą wpłynąć na projekt.
 5. Monitorowanie i kontrola: PM śledzi postęp projektu i dokonuje niezbędnych korekt, aby utrzymać projekt na właściwym kursie.

Umiejętności potrzebne w Roli Project Managera

 • Zarządzanie czasem: Umiejętność efektywnego zarządzania czasem jest kluczowa dla PM, który musi koordynować wiele zadań jednocześnie.
 • Umiejętności komunikacyjne: PM musi być w stanie jasno komunikować idee, oczekiwania i informacje zwrotne.
 • Umiejętności liderskie: Project Manager powinien posiadać umiejętności przywódcze, aby móc motywować i prowadzić zespół.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów: PM często musi radzić sobie z niespodziewanymi problemami i szybko znajdować rozwiązania.

Wyzwania stojące przed Project Managerem

 • Zarządzanie oczekiwaniami: PM musi umiejętnie zarządzać oczekiwaniami zespołu, interesariuszy i klientów.
 • Zmiany w projekcie: Project Manager musi być elastyczny i gotowy na zarządzanie zmianami, które mogą pojawić się podczas realizacji projektu.

Podsumowanie

Project Manager to nie tylko osoba zarządzająca projektem, ale także lider, komunikator i problem solver. Jego rola jest kluczowa w osiągnięciu celów projektu, zarówno w kontekście czasu, budżetu, jak i jakości. Bez skutecznego Project Managera, projekty mogą napotykać trudności, takie jak przekroczenie budżetu, opóźnienia czy niespełnienie oczekiwań klienta. Dlatego rola ta jest nie tylko ważna, ale wręcz niezbędna w każdym zorganizowanym przedsięwzięciu.