Scrum Master

Scrum Master to jedna z kluczowych ról w zwinnych metodykach zarządzania projektami, takich jak Scrum. W odróżnieniu od tradycyjnych kierowników projektów, Scrum Master nie zarządza bezpośrednio zespołem, lecz służy jako jego wsparcie, mentor i coach, pomagając w osiągnięciu najlepszych rezultatów. […]