Project Manager a Product Owner – różnice

W dynamicznie zmieniającym się świecie zarządzania projektami pojawia się wiele pytań dotyczących ról i odpowiedzialności. Dwie z kluczowych ról w tym obszarze to Project Manager (PM) i Product Owner (PO). Chociaż obie role są niezbędne do sukcesu projektu, pełnią one […]