Product Owner

W świecie zarządzania projektami, szczególnie w podejściu Agile, jedną z kluczowych ról pełni Product Owner (PO). Ta rola, często pomijana lub niedoceniana, jest niezbędna dla sukcesu projektu. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, kim jest Product Owner, jakie są jego […]