Fail2ban instalacja i konfiguracja

Dodatkowym poziomem zabezpieczenia naszego serwera VPS, może być użycie aplikacji Fail2ban, która skanuje logi naszego systemu np. (/var/log/apache2/error_log) i blokuje podejrzane adresy IP aktualizując ustawienia zapory sieciowej (np. ze względu na podejrzane znaki, zbyt częste wprowadzanie nieoprawnego hasła, szukanie explointów, […]